شرکت ایده پردازان انفورماتیک پاد ویرا

ثبت نام و پرداخت

ثبت نام پنل پیامک پاد ویرا

پنل طلایی (50 هزار تومان)

1 تکمیل مشخصات فردی
2 تکمیل مشخصات پنل پیامک
3 قبول قوانین و پرداخت
  • نام و نام خانوادگی خود را بصورت دقیق و کامل همراه با پسوند وارد نمایید.
  • آی.دی تلگرام یا شماره تلگرام برای ارتباط با شما
  • آدرس را کامل و دقیق وارد کنید.
  • لطفا نام کاربری یا نام و نام خانوادگی کسی که پاد ویرا پیامک را به شما معرفی کرده است وارد کنید.
فهرست